🔸براى جلوگيرى از آكنه گوشی خود را مرتب ضد عفونی کنید.

📱گوشی های لمسی حاوی مقدار زیادی باکتری روی سطح خود هستند. قرار دادن سطح گوشی روی گونه فشاری ایجاد می کند که باعث تحریک غدد تولید کننده روغن یا غدد سباسه در پوست می شود. این را با گرمایی که از گوشی همراه تولید می شود و باکتری های روی آن ترکیب کنید تا نتیجه اش بشود آکنه😰

هميشه دستمالهای ضد باکتری همراه خود داشته باشید و مرتب گوشی خود را تمیز کنید.