بعضیها مثل قهوه هستن،
تلخ ولی گیرا و پر انرژی.

بعضیها مثل چایی هستن،
گرم و پر از آرامش.

بعضیها مثل عرق نعنا هستن،
وقتی دلت پره حالت رو خوب میکنن.

بعضیها به شیرینی شربت آلبالو هستن،
تو یه ظهر داغ تابستون...


ولی بعضیها مثل آب هستن،
طعم ندارن ، ولی مایه حیاتن...