‏توی کل دنیا فقط یک نفر پیدا میشه که وقتی اسمتو صدا میزنه قلبت محکم تر میزنه