🔸آندورفین (هورمون آرامش) همون هورمونیه که باعث میشه ما دردهامون کم بشه، احساس خوب داشته باشیم و در نهایت آرامش رو تجربه کنیم. ‌
‌برای ترشح این هورمون راه های زیادی وجود داره که ما به ۴ تاش اشاره کردیم.‌
اگر الان بخواین به آرامش برسین کدوم راه رو بیشتر ترجیح میدین🤔

🆔 👈 join 🌹🍃