اون همه شامemoji
باز اون همه سحریemoji
بعد معده من الان باید صدا اگزوز اسکانیا بدهemoji
حالا بعد از ماه رمضون رو بگوemoji
یک هفته باید مراعات معدتو کنیemoji
درست مثل اینکه ماشین صفر تحویل گرفتیemoji
زیاد نباید فشار بیاری تا شاتون نزنهemoji