محمدجواد در اقدامی متهورانه برای غلبه بر ترس خود به زیرزمین می‌رود. این سرآغاز هیجان‌انگیز محمدجواد و شمشیر ایلیا است. با رویکردی نو به قرآن، اثر خاطره‌انگیز را خلق کرده است. تقابل شیطان و مسیر رستگاری و نقش امام از نکات جالب توجه این داستان است.

رقعی، ۲۲۰ ص
خرید: b2n.ir/kilia


www.Qafase.ir | @Qafase
با ، تازه بمانید:
👉 ble.ir/join/ZTk3NGIyNT