سلام طاعات وعبادات همگیتون قبول درگاه حق
دوستای گل سر سفره افطار منم دعا کنید