دنیا بدون
پُر از چیزهای اضافه‌ست ...!
مثلاً "من" ...: