اصلا ماه رمضون که میاد
حال و هواش با همه ی ، روزایی که گذروندیم
زمین تا آسمون فرق میکنهemojiemoji