🔸زنجبیل دارای خواص قدرتمند ضد التهابی و ضد درد است. این خواص می توانند در خلاص شدن از بدن درد و خستگی به شما کمک کنند.

🍃١-٢ برش زنجبیل را به یک فنجان آب اضافه کنید.
♨️آن را 5 دقیقه بجوشانید و سپس صاف کنید.
🍯مقداری عسل به آن اضافه کنید.
☕️قبل از سرد شدن چای، آن را مصرف کنید.
روزانه مى تواميد 2 تا 3 بار چای زنجبیل مصرف کنید.