تو زندگیم از سه تا آدم خیلی دوری میکنم

‏یکی اونی که پر از ادعاست

یکی اونی که حرف میاره میبره

یکی هم آدم جو گیر

‏اینا همیشه ضررن ...