سلااااامemoji
فردا یعنی چهارشنبه ساعت11صبح
صندلی داغ داریم با حضور
@(Hojjat Br(ElectronicWar
لطفا حتما شرکت کنید و صندلی رو داغ کنید،
ممنون میشمemoji