همه ى آدمها روزهاى بد تو زندگيشون دارن، اما بعضياشون اونها رو به يه درس تبديل ميكنن...