دلـم یک تُ
می‌خواهد.
شبیه باران بهاری
آنی ببارد
و یک عمر خاطرش را بِنشانَد ڪُنج دلم...