🌸🍃امروزتان سرشار از مهربانی

خدایا به اندازه گل های بـهاری
سلامتي، دل خوشی
آرامش، امنیت
و عاقبت بخیری
به همه عطا کن🌸🍃

چهرتون همیشه خندان
و قلبتون پر از عشق و محبت❤️