بدن برای شفا دادن خود توانایی عجیبی داردفقط باید با کلمات مثبت با آن صحبت کرد.
ساده‌ترین راه برای شاد بودن
دست کشیدن از گلایه است.
تشویق یک آموزگارِ خوب
می‌تواند زندگی شاگردانش را دگرگون کند.
افراد خوش‌بین نسبت به افراد بدبین
عمر طولانی‌تری دارند.
اگر می‌خواهم خوشحال باشم
باید سعی کنم دل دیگران را شاد کنم تا این انرژی چند برابر به خودم برگردد

وقتی مثبت فکر می‌کنم
شادتر هستم و افکار مهرورزانه در سر می‌پرورانم.
من آموخته‌ام «با خدا همه چیز ممکن است.»

خدایاتو کافی هستی برایم
کمکم کن خرابی ها را از نو بسازم
بودنت را از من نگیر مهربان من

از آن فرازو این فرودغم مخور
زمانه بر بلندو پست میرود❤️