🔸سیر یکی از مواد غذایی است که معمولا به صورت پخته و خام مصرف می شود.
سیر هم مانند پیاز حاوی ماده مغذی آلیسین می باشد که در حالت خام ، آن را بسیار زیاد دارد. مطالعات نشان می دهد که اگر سیر را 2 یا چند بار بیشتر در هفته مصرف کنید، خطر ابتلا به سرطان ریه از شما دور می شود. البته سیر پخته شده خواص زیادی دارد اما اگر نیازمند استفاده از تمام خواص آن هستید، باید آن را به صورت خام مصرف کنید.