‏ترکیب بابام و داداشم تو خونه داره جنگ جهانی سوم را رقم میزنه emoji)))