نیازم به صبح نیست ؛
همین که تو باشی
خیر است که از سر و کولِ
لحظه‌هایم بالا می‌رود...

#حمید_رها