یه جوری باشیم لااقل وقتی یکی میشه مث خودمون تحمل خودمونو داشته باشیم