کاش میدونستیم مسئولان کشوری سندروم کجای بی قرار دارن که اینطوری دارن کشور رو اداره میکنن...!