یه بیماری هم هست که فقط در ایام ماه رمضان بین همه ایرانیا شایع میشه به نام سندروم بیقراری درد معده 😂