دیشب ی بچه ای اورده بودن عصرجدید ذهن مامانشو میخوند

من هر سری مامانم دمپایی ور میداره ذهنشو میخونم. اگه با این میبرن تلویزیون منم برم😂