📝اونایی که سراغشونو نمیگیری سراغتو نمیگیرن
خیلی خوبن،
همه همین‌جوری باشین کم‌کم از دست هم خلاص شیم