از وقتی روی دست نزدن به سر و صورتم تمرکز می‌کنم همه‌ش یا دماغم میخاره یا یه‌چیزی میره تو چشما و گوشام.