امشب از روی کنجکاوی آگهی‌های بازرگانی قبل و وسط پایتخت۶ رو کرنومتر زدم.
مجموعاً: ۱۲۵۱ ثانیه
تعرفه‌ ۹۸ برای برنامه‌ای مثل پایتخت ثانیه‌ای ۱۱ میلیونه که ضریب هم می‌خوره (فرض ۱.۵) درآمد امشب: ۲۰ میلیارد و ۶۴۰ م تومان!
جالب بود؟