‏بابام اخلاقش عجیب شده
هی تذکر میده که راه رفتنتون رو اعصابه
این قرنطینه ادامه پیدا کنه باید تمرکز کنیم و پرواز کردن رو یاد بگیریم 😂