‏بزرگترین مشکل مردم ایران این که هیچ مرجعی نیست که اگر یه روزی بگن ما کرونا را شکست دادیم بشه حرفش رو باور کرد

احتمالا باباک منو میفرسته بیرون اگر نگرفتم بعدش همه جشن میگیرن