«كُل الطُرق تؤدي إليك
حتى تِلك التي سَلكتها لنِسيانك»

همه راه‌ها به تو ختم می‌شوند.
حتی آن‌ها که برای از یاد بردنت طی کرده‌‌ام.