‏یادش بخیر قبل از کرونا تو دسشویی تخمه میخوردیم میفتاد تو سنگ توالت هم برمیداشتیم میخوردیمش 😂