‏یکی از پروژه‌های موفقم تو این دوران قرنطینه این بود که اعضای خانواده از پدر و مادر گرفته تا مادربزرگ رو عادت دادم روزی دو قسمت وایکینگ دد ببینند

و واقعاً هم عشق کنند باهاش 😂😂