ولی اینجوری هیجان ندارع

کاش هرکی مبتلا میشد میوفتاد دنبالمون😂