"زندگی" چون گل سرخی است پر از خار و پر از برگ، و پر از عطر لطيف، زندگی جنبش و جاری شدن است؛ از تماشاگه آغاز حیات تا به جایی که خدا می‌داند...

سهراب_سپهری