دارم از الان داریم برنامه ریزی میکنیم ببینم ۱۳ بدر کجای خونمون بشینیم😂