‏این ماهی عیدمون هنوز نمرده، آبشم بابام عوض نمیکنه تا بمیره بازم تاثیر نداره تازه هر‌چند وقت سرشو از اب در میاره میگه

داداش من اوکیم اگه واسه چای اینا آب کم اوردی رو من حساب کن 😂