‏بچه‌ها بابای شما هم می‌گیرن تا لنگ ‌ظهر می‌خوابن به جاشون شما می‌رین نونوایی؟

خیلی‌ بی‌حیا شدن باباهای این دوره 😂