‏واقعا شنیدن صدای سرفه های پدر خیلی غم انگیزه و اینکه مجبوری به تک تیرانداز دستور بدی حذفش کنه غم انگیزتر ://