‏من پیش بینی کردم بعد قرنطینه نون توی دفتر ثبت طلاقه emoji)