‏مرض چالش گرفتید قشنگ
دو دقیقه سایز شورت پدرت و آخرین عکس از کارت ملیت رو استوری نکن

ببینیم چه راه های دیگه ای برای سرگرم شدن میشه پیدا کرد ://