#تو‌پنهان‌ترین‌حس‌ِاین‌روزهاےِ‌منے
تورا قایم ڪرده ام
بین یڪ ‌عالمہ دلتنگے
گریہ هاے شبانہ
و یڪ خروار حرفِ نگفتہ
من تو را پشتِ
حجمے از
پنهانے نگہ داشته ام...👭