‏چند روز پیش تو گروه خونوادگی نوشتم آیت الله تبریزیان گفته تو تنگ قلیون الکل بریزید تا ریه هاتون شستشو داده بشه
الان خبر دادن که عموم بیمارستان بستری شده
من که تلگرامو دی اکتیو کردم و جواب تلفن نمیدم اما شما قبل از هر اقدامی دنبال منبع خبر باشید 😂