فردا ساعت 11 صبح پست جدید میزارم برای شروع صندلی داغ با
حضور آقای نعمتی emoji
حتما حتما حضور داشته باشید emoji

از تاریخ:21-1-99 شروع
و در تاریخ:25-1-99پایان صندلی داغ ایشون استemoji