عاقا سلام
واقعا پارس کلاب جای خوبیه
یاد قدیما اون زمانایی که پشت کنکور بودم رو برام زنده کرده
واقعا یه خانواده ی جداست اینجا...