تا اینجای قرنطینه با تك‌تک رفیقام دعوا کردم، قرنطینه تموم شد باید برم پارک چند نفرو پیدا کنم بگم: با من دوست میشید؟