‏الان حضرت نوح داره ایرانو نگاه میکنه
خاطره‌هاش زنده میشه میگه اینهمه قرن پیش
من تو این شرایط داشتم اخرین میخارو میکوبیدم رو چوب کشتیم

چه دورانی بود. بعد عینکشو برمیداره اشکشو پاک میکنه ://