💥بعد از اینکه یک مرد ۹۳ ساله در ایتالیا از بیمارستان مرخص می شود،به او گفته شد که هزینه یک روز ونتیلاتور (تهویه) بیمارستان را بپردازد.پیرمرد به گریه افتاد.پزشکان به او دلداری دادند تا بخاطر صورتحساب بیمارستان گریه نکند.ولی آنچه پیرمرد در جواب گفت،همه پزشکان را به گریه انداخت.
پیرمرد گفت: "من به خاطر پولی که باید بپردازم گریه نمی کنم.تمام پول را خواهم پرداخت."
گریه من بخاطر آن است که 93 سال هوای رایگانِ خدا را تنفس کردم و هرگز پولی پرداخت نکردم،اما یک بار هم بابت آن از او تشکر نکردم.در حالیکه برای استفاده از دستگاه ونتیلاتور (تهویه) در بیمارستان به مدت یک روز باید مقدار زیادی پول بپردازم.

سخنان آن پیر مرد ارزش اندکی تأمل دارد...

خدایا شکرت
بابت تمام نعمت های رایگان و پر ارزشت❤️