آمریکاییها به خاطر کمبود دستمال توالت دارن شیلنگ نصب میکنن تو توالتهاشون..

ولی اینا نمیدونن پنج سال اول باید با آفتابه تمرین کنن تا اون صدای تمیزی نعلبکی رو بعد از شستشو بتونن تشخیص بدن 😂