‏هشت‌ونیم صبح اومدن خونمون مهمونی! دخترعمه مامانم و شوهرش. شوهرش گفت چه خبر از سیاست ممد جان؟ گفتم «این وقت صبح قائدتا نمیتونه خبری باشه سران مملکت هم خوابن»

روشو کرد سمت بابام گفت این بادوم هندیا چقدر خوشمزن 😂😂