هميشه برام سوال بوده وقتي تير هوايي زده ميشه گلوله چي ميشه؟ يعني ميره بالا بعدش چي ميشه؟

قاعدتا وقتي برميگرده پايين بايد تو سر يكي بخوره ديگه