‏اخرش یه روز در حالی که تو یه برنامه خیلی معروف تلویزیونی دعوت میشم و ازم میپرسن مشوقت کی بوده که تو فلان کار موفق شدی

و من در حالی که دیالوگ معروف بابام که همیشه بهم میگفت تو هیچوقت هیچ گوهی نمیشی از خاطرم رد میشه میگم
بابام اقای مجری بابام emoji))